طلای نیک سرشت

 

شعبه یک ‌

بازار زرگرها روبروی مسجد آتشیها،‌ پاساژ‌ مهدوی

۳۲۲۳۷۱۸۳

شعبه دو ‌

بازار زرگر ها ، نبش پاساژ علی اصغر

۳۲۲۳۵۱۱۶

شعبه سه ‌

خیابان ملاصدرا ،خیابان شهید جمالی ، تعاونی کارکنان دولت

۳۶۴۷۳۴‍۱۸

شعبه چهار ‌

خیابان عفیف آباد ، مجتمع ستاره فارس ، طبقه زیر زمین ،‌واحد ۹

۳۶۲۸۴۵۸۹

این سایت در دسترس خواهد بود تا

دیگر , به زودی با شما خواهیم بود