مرکز رسمی خرید و فروش طلا و سکه های بانکی تلفن :۲۲۳۷۱۸۳ / با مجوز رسمی از اتحادیه طلا جواهر و صراف شیراز کد ۱۱۲

چهارشنبه, 11 شهریور 1394

اخبار طلا و سکه

اولین فروشگاه در سال ۱۳۶۵ واقع در بازار زرگرها تاسیس گردید که در حال حاضر مرکز رسمی خرید و فروش طلا و سکه های بانکی با مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و صراف شیراز کد ۱۱۲ می باشد .

سعی بر این است که با استعلام قیمت طلا و سکه از تمام ایران بهترین قیمت خرید و فروش را با نازلترین سود به مشتریان ارائه نمائیم .

 

ادامه مطلب

 

 

 

 

برای ثبت مشخصات مغازه اینجا را کلیک کنید

جواهری کلاهی ۱ , تلفن :‌36473627 ♦♦♦♦  طلای فروهر ,تلفن : 32230334

طلا و جواهر فروتن , تلفن : 32244263  ♦♦♦♦  طلای زرگر , تلفن : 32222513

طلای مهران ,تلفن : 2234703  ♦♦♦♦  طلای یگانه , تلفن :2222583

طلای صراف زاده , تلفن : 2234933  ♦♦♦♦  طلای رحمانپور , تلفن : 2225979

طلا و جواهر خاتمی , تلفن : 2228417  ♦♦♦♦  طلای بردی , تلفن : 2243613

طلا و جواهر تنسا , تلفن : 2221326  ♦♦♦♦  طلای عقیق , تلفن : 2247753

طلای جام , تلفن : 2224971  ♦♦♦♦  طلای پردیس , تلفن : 2225507

طلا و جواهر فلاحت پیشه , تلفن : 2221165  ♦♦♦♦  طلای غفارنیا . تلفن : 2246182

طلا و جواهر سادات , تلفن :2234287  ♦♦♦♦  طلای مظلوم پور , تلفن : 2226355

طلای کوشش , تلفن : 2243962  ♦♦♦♦  طلای مهرگان , تلفن : 2232647

طلای خورشید , تلفن : 2231948  ♦♦♦♦  طلای بهار , تلفن : 2221510

طلا و جواهر حمید , تلفن : 2245949  ♦♦♦♦  طلای زرق و برق , تلفن : 2248249

طلا و جواهر شقایق , تلفن : 2225067  ♦♦♦♦  طلای باقری , تلفن : 2241430

طلا و جواهر روژان , تلفن : 2225396  ♦♦♦♦  طلای سروریان , تلفن : 2223916

طلای اندیشه , تلفن : 2228720  ♦♦♦♦  جواهری اکبر قربانی , تلفن : 2248035

طلای ایران گوهر , تلفن : 2243017  ♦♦♦♦  طلای مانی , تلفن : 2220213

طلای برومند , تلفن : 2227293  ♦♦♦♦  زرین طلا , تلفن : 2242313

طلای ایران , تلفن : 2244936  ♦♦♦♦  طلای ایران گوهر ,تلفن : 2243017

طلای افشین , تلفن : 2244804  ♦♦♦♦  طلای عرفان , تلفن : 2221073

طلای محمد حسن ثریا , تلفن : 2243722  ♦♦♦♦  طلای پورمندی , تلفن : 2241485

طلای جوان , تلفن : 2244292  ♦♦♦♦  طلای سبا , تلفن : 2223126

طلا و جواهر قطمیری , تلفن : 2223307  ♦♦♦♦  طلای ونک , تلفن : 2249135

طلای امین , تلفن : 2227072  ♦♦♦♦  طلای خبیری , تلفن : 2234566

طلای پارمیس , تلفن : 2245381  ♦♦♦♦  طلای طلوع , تلفن : 2234538

طلای تنسا , تلفن : 2221326  ♦♦♦♦ طلای طلوع , تلفن : 2234538

طلای بعثت , تلفن : 2245073  ♦♦♦♦  طلای مهر و ماه , تلفن : 2227142

طلای حسین , تلفن : 2230909  ♦♦♦♦  طلا و جواهر حسینی , تلفن : 2245032

طلا و جواهر سعید سروریان , تلفن : 2247125  ♦♦♦♦  طلای اسفندیاری , تلفن : 2244850

طلای حمید , تلفن : 2226932  ♦♦♦♦  گلچین طلا , تلفن : 2223194

طلای دانشپور , تلفن :2222724  ♦♦♦♦  طلای خوش نیت , تلفن : 2233441

طلای مرسده , تلفن : 2245414  ♦♦♦♦  طلای نوذر , تلفن : 2233463

طلا و جواهر آرمان , تلفن : 2243867  ♦♦♦♦  طلای پاسارگاد , تلفن : 2233044

طلای ناب 2 , تلفن : 2246141  ♦♦♦♦  طلا و جواهر نیکان , تلفن : 2233492

طلا و جواهر نورباران , تلفن : 2220563  ♦♦♦♦  طلای کنعانی نژاد , تلفن : 2247123

طلای باهنر , تلفن : 2233122  ♦♦♦♦  طلا و جواهر کاظمی , تلفن : 2237736

طلای یاسان , تلفن : 2234363 ♦♦♦♦  طلا و جواهر سبحانی , تلفن : 2234919

طلای سبحانی ,تلفن : 2246181 ♦♦♦♦  طلا و جواهر محمدی ,تلفن : 2220637

طلای مونا ,تلفن : 2230477  ♦♦♦♦  طلا و جواهر علوی ,تلفن : 2224754

طلای مهرآذین , تلفن : 2232620  ♦♦♦♦  طلای علی ,تلفن : 2220378

طلا و جواهر شیخی , تلفن : 2233709 ♦♦♦♦  طلای الهیان, تلفن: 2220359

طلای شادیها , تلفن : 2245955  ♦♦♦♦  جواهری روحیان , تلفن : 2230385

طلا و جواهر خوش نژاد , تلفن : 2231682  ♦♦♦♦  طلای ایران بان , تلفن : 2228979

طلای منصور , تلفن: 2242349  ♦♦♦♦  طلای هوشمند, تلفن: 2221638

طلا و جواهر ماهان , تلفن : 2241793  ♦♦♦♦  جواهری واحد , تلفن: 2227050

طلای نگین , تلفن : 2240328  ♦♦♦♦  جواهری پارمیدا , تلفن : 2228675

طلای صدف , تلفن : 2223413  ♦♦♦♦  طلای اطهری , تلفن : 2230473

طلای نیایش , تلفن : 2235790  ♦♦♦♦  طلای خورشید , تلفن : 2246239

طلای ملک نسب , تلفن : 2244904  ♦♦♦♦  جواهری احسان روحیان , تلفن : 2230381

طلا سرای پوریا , تلفن: 2241675  ♦♦♦♦  طلای فدائیان , تلفن : 2243866

طلای علیلیی , تلفن: 2242094  ♦♦♦♦  طلای رز , تلفن : 2226057

طلای سپهر , تلفن : 2228116  ♦♦♦♦  طلا و جواهر جوانمردی , تلفن : 2235802

جواهر خضری , تلفن : 2226986  ♦♦♦♦  طلا و جواهر زرین مهر , تلفن : 2248931

طلای آلما , تلفن : 2220179  ♦♦♦♦  طلا و جواهر امیدواری , تلفن : 2220218

طلا و جواهر قدس ,تلفن : 2246042  ♦♦♦♦  طلا و جواهر النا, تلفن : 2245062

طلای بهروز , تلفن: 2224265  ♦♦♦♦  طلای امین ,تلفن :2244836

طلای کیمیا , تلفن : 2232022  ♦♦♦♦  طلای متین , تلفن : 2233567

طلای اطاعت , تلفن : 2224247  ♦♦♦♦  ستاره شب , تلفن : 2231957

طلا و جواهر دلشاد, تلفن : 2236016  ♦♦♦♦  طلا و جواهر صفری , تلفن : 2231844

طلای اقبال , تلفن : 2220640  ♦♦♦♦  طلا و جواهر الماس شرق , تلفن : 2230475

طلای ارد , تلفن : 2224121  ♦♦♦♦  طلای فیروزی , تلفن : 2233422

طلای پیام , تلفن : 2228105  ♦♦♦♦  طلا و جواهر برخوردار , تلفن : 2242888

طلای پاکدل , تلفن : 2247384  ♦♦♦♦  طلای نفیس , تلفن : 2223390

طلای عدالت , تلفن : 2228564  ♦♦♦♦  جواهری اکبر قربانی , تلفن : 2248035

طلا و جواهر تاج محل , تلفن : 2237916  ♦♦♦♦  طلا و جواهر امپراطور , تلفن : 2230981

طلا و جواهر رحمتی , تلفن : 2243035  ♦♦♦♦  طلا و جواهر ونوس , تلفن : 2224853

طلای فصیحی , تلفن : 2229695  ♦♦♦♦  طلا و جواهر سرخ, تلفن : 2234543

طلای پلاتین , تلفن : 2240277  ♦♦♦♦  طلای امیر , تلفن : 2220294

طلای قدومی , تلفن : 2235508  ♦♦♦♦  طلا و جواهر دلشاد , تلفن : 2245215

طلای شهرام , تلفن : 2220093  ♦♦♦♦  طلای اردبیلی , تلفن : 2228325

طلای فلاحتی , تلفن : 2245871  ♦♦♦♦  طلا و جواهر پاردسویی , تلفن : 2229862

طلای توانا , تلفن : 2246516  ♦♦♦♦  طلای کمالی , تلفن : 2220280

طلای عبداله < تلفن : 2243763  ♦♦♦♦  طلا فروشی علیرضا بیگلو , تلفن : 2225167

طلای کشاورز , تلفن : 2232559  ♦♦♦♦  طلای افسری , تلفن : 2245219

طای جوانمردی , تلفن : 2234729  ♦♦♦♦  طلا و جواهر ذنوبی , تلفن : 2243004

طلای هخامنشی , تلفن : 2230479  ♦♦♦♦  طلای حسینی, تلفن : 2220913

طلای کاظم خیر , تلفن : 2227982  ♦♦♦♦  طلا و جواهر علی , تلفن : 2249775

طلای امیری , تلفن : 2230382  ♦♦♦♦  طلای نقش , تلفن : 2220907

طلای سیروس , تلفن : 2229154  ♦♦♦♦  طلای مهر , تلفن : 2229153

طلا و جواهر افتخار , تلفن : 2244260  ♦♦♦♦  طلای حبیبیان , تلفن : 2249024

طلای دردانی , تلفن : 2249154  ♦♦♦♦  طلای نقشینه , تلفن : 2228324

طلای بهاران , تلفن : 2228638  ♦♦♦♦  طلای مارال , تلفن : 2222645

طلای نسیم , تلفن : 2243279  ♦♦♦♦  طلای امیر , تلفن : 2245042

طلا و جواهر ستاره طلا , تلفن : 2223440  ♦♦♦♦  طلای پارسیان , تلفن : 2244843

طلای زندیه , تلفن : 2243415  ♦♦♦♦  طلای فیروز , تلفن : 2225259

طلا و سکه وحید , تلفن : 2229651  ♦♦♦♦  طلا و جواهر مجید سیروس , تلفن : 2237730

طلا و جواهر درفشان , تلفن : 2240897  ♦♦♦♦  طلای محمد جواد , تلفن : 2242864

طلا و جواهر زر کده , تلفن : 2234842  ♦♦♦♦  طلای آرایه , تلفن : 2225136

طلای محسن , تلفن : 2243781  ♦♦♦♦  طلای قائم , تلفن : 2245043

طلای ایستاتیس , تلفن : 2245635  ♦♦♦♦  طلای کاظمی , تلفن : 2222068

طلای ستارگان , تلفن : 2220267  ♦♦♦♦  طلای به زر , تلفن : 2242435

طلا و جواهر سفیر , تلفن : 2241746  ♦♦♦♦  طلای برهان , تلفن : 2247051

طلای شادیها , تلفن : 2229082  ♦♦♦♦  طلا و جواهر توحید , تلفن : 2245464

طلا و جواهر زرسرا , تلفن : 2223071